Ladda ner och läs hela resultatrapporten!

Resultatrapport 2023

 

VD Index – Nöjdheten

 

VD:ar är generellt nöjdare
Trots tuffa ekonomiska omständigheter för företagen har VD-Index ökat med två enheter efter det drastiska fallet föregående år. Vi kan konstatera att trots en ökning är det en lång väg kvar till de tidigare nivåerna.

Skillnader mellan positiva och negativa rörelseresultat

Framgångsfaktorer för ett positivt rörelseresultat
VD:arna betygsätter i år sin styrelse, sin ledningsgrupp och sina medarbetare högre. Företag där styrelsen är bra på att ställa tydliga krav, där ledningsgruppen fungerar som ett lag eller där medarbetarna uppfattas ha ett bättre välmående är mer sannolika att göra ett positivt rörelseresultat.
Inom vilka områden styrelsen har satt upp mål för verksamheten det senaste året?

Företagen präglas av den ekonomiska situationen
Företagen rustar för fortsatt ekonomisk oro. Ökade kostnader ses nu som ett av de största hoten mot företagens lönsamhet, och hotfaktorn lönekostnader tar det största klivet upp från föregående år. Frågor rörande ekonomisk stabilitet tar även större plats i styrelsernas verksamhetsmål då soliditet, likviditet och omsättning prioriteras högre i år.
Hot mot företagets lönsamhet

 

Kompetensbrist ett fortsatt hot
Förra året var bristen på kompetent arbetskraft det överlägset största hotet mot företagens lönsamhet. Till i år har den minskat som hotfaktor och delar nu sin förstaplats med ökade kostnader. Vi kan även se att VD:arna ser sina anställda som mer kompetenta och tycker att tillgången till kompetent arbetskraft har ökat.
Kundfokus – Sannolikhet för ökad vinstmarginal

Kundfokus är fortsatt viktigt
Ju större företag ju bättre är arbetet med kundfokus. Det finns en tydligare målsättning kring arbetet med kundfokus och de är även bättre på att engagera hela företaget i kundnöjdhetsprocessen. Intressant är fortsatt att större arbete med kundfokus ökar sannolikheten för att göra bättre resultat.