CFI Group är ett världsledande konsultföretag inom Customer Asset Management. Vi är managementkonsulter och analytiker som använder vetenskapliga metoder för att mäta, analysera och öka det ekonomiska värdet på våra klienters kundrelationer, medarbetarrelationer och varumärken.
CFI Groups verksamhet och arbetssätt har sin bakgrund i forskningsresultat som visar hur kundnöjdhet kan mätas med både orsak och verkan. Sedan starten 1988, då Professor Claes Fornell grundade CFI Group, så har vi hjälpt mer än 300 företag och organisationer till ökad tillväxt och lönsamhet.
CFI Group jobbar med världsomspännande företag, från ett globalt nätverk av kontor. Våra klienter sträcker sig över en mängd industrier, bland annat bank och försäkring, fastigheter, detaljhandel, offentlig sektor/sjukvård, logistik/transport, telekom och energi. Oavsett vilken bransch ni jobbar i så kan vi hjälpa er att förbättra era immateriella tillgångar på ett sätt som påverkar ert ekonomiska resultat.
Läs mer