Vi på CFI Group har en mission att göra skillnad, inte bara i våra kunders verksamheter utan även ur ett samhällsperspektiv. Därför samarbetar vi med Rädda Barnen där vi genom våra uppdrag kan bidra till att fler barn kan få en tryggare tillvaro med fokus på utbildning.
Rädda Barnens mål är att åstadkomma varaktiga förbättringar för barn i utsatta situationer. De ser framför allt till de barn som har det allra svårast, och arbetar för att de ska få sina rättigheter respekterade och tillgodosedda. Det kan röra sig om mat för dagen, stöd i krissituationer, utbildning och trygghet.
Tillsammans med våra kunder, är vi på CFI Group stolta över att kunna stötta Rädda Barnens viktiga arbete med att skapa en drägligare tillvaro för barn. Vi tackar våra kunder och Rädda Barnens volontärer för ett fantastiskt och givande samarbete, detta och kommande år.