CFI Group grundades 1988 av Professor Claes Fornell som en följd av den akademiska forskning Professor Fornell bedrev på University of Michigan. Allt eftersom uppmärksamheten för Professor Fornells banbrytande forskning ökade, så ökade även marknadens efterfrågan på hans konsulttjänster.
1994 lanserades American Customer Satisfaction Index (ACSI) som en nationell ekonomisk indikator på kvaliteten av produkter och tjänster i USA. ACSI använder en enkät- och modelleringsteknik som kopplar kundnöjdhet till förväntningar, kvalitetsutvärderingar och värde. Konsekvenserna av kundnöjdhet är även något som utvärderas. För majoriteten av företagen som ingår i ACSI är dessa klagomål (eller bristen på detta) och lojalitet (benägenhet att köpa produkten eller tjänsten igen samt betalningsvilja). Det är viktigt att påpeka att ACSI är mycket mer än insamling av data kring kundnöjdhet. Det är en heltäckande undersöknings- och modelleringsmetod som gör rådata operationellt agerbart och (i så stor utsträckning som möjligt) är rensad från fel som orsakas av slumpen eller systematiken i undersökningen. I vår vetskap finns det ingen annan kundnöjdhetsundersökning som erbjuder dessa metodfördelar.
Sedan Professor Fornell lanserade ACSI 1994 har CFI Group sett en stadig ökning av inkommande affärer, då fler och fler stora företag har eftersökt ett vetenskapligt angreppssätt till kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet, som ett verktyg för att bygga företagsvärde. En mängd av våra nya affärer kommer genom rekommendationer från nuvarande klienter, något som vittnar om nivån av service och den kvalitet som vi tillhandahåller våra klienter.
Med huvudkontor i Ann Arbor, Michigan, så bedriver CFI Group verksamhet på fyra kontinenter med kontor som är bemannade av erfarna konsulter, analytiker, statistiker och tekniska specialister. Sedan vi grundades har vi haft privilegiet att arbeta med några av världens mest prestigefulla företag.

Claes Fornell, 2009
Honorary Doctor of Economics, Stockholm School of Economics
CFI Groups kärnverksamhet har sitt ursprung i att hjälpa klienter att maximera aktieägarvärde och ROI genom att förstå och optimera kundrelationen. Under åren har vi samlat på oss gedigen erfarenhet kring kunddriven affärsutveckling och hur man som företag kan öka värdet på sin kundbas. Vi bidrar idag med beslutsunderlag och processer för verksamhetsutveckling för hur våra klienter bäst kan utveckla sin verksamhet för att driva finansiell avkastning. Genom att stödja och stärka en kundcentrerad företagskultur så leder detta till bevisade ökningar i företagsvärde hos våra klienter.