Undersökning och metod

Underlaget till VD Barometern® består av vd:ar från små, medelstora och stora företag inom ett brett spektrum av branscher över hela Sverige. Svaren samlades in via en webbenkät under november till december 2021. Totalt 605 vd:ar svarade på enkäten.

Mät- och analysmetoden som används i VD Barometern bygger på CFI Groups patenterade orsak-verkan-analys. Metoden som är utvecklad av professor Claes Fornell bygger på avancerad regressionsanalys och ger möjlighet att med hög precision, reliabilitet och validitet göra analyser och identifiera samband från relativt små urval.
Metoden ger hög resultatprecision – ett relativt litet urval krävs för resultat med hög reliabilitet, vilket möjliggör solida jämförelser mellan olika segment och tidsperioder. Validiteten är hög vilket innebär att frågorna som ställs väl förklarar området som mäts (Styrelse, Ledningsgrupp etc.) samt hur viktiga olika frågor är. Orsak-verkan-analysen ger även hög prediktionskraft; d.v.s. olika områdens hävstång vid en förbättring/försämring på t.ex. vd:s engagemang, trivsel och vilja att stanna kvar i jobbet beräknas med hög precision.
  • 605 insamlade svar av 7085 inbjudna VD:ar
  • Svarsfrekvens: 8,5 %
  • Årets enkät innehåller nya frågor 
  • VD:arna tillfrågas i år att prioritera områden utifrån rankning, vilket visualiseras med resultaten
ILLKOMMER DIAGRAM
4 st
  • 85% Män
  • 15%  Kvinnor
  • 44,6% är styrelse-ledamöter & 21,4% ordförande för det bolag de är VD för
  • 55,4% äger helt eller delvis bolaget de är VD för
  • 17,6% är medlemmar i Di:s VD-nätverk
  • 16,1% är för kvotering; 74,2% emot