VD-BAROMETERN – FÖR ELFTE ÅRET I RAD


Peter Eriksson
vd CFI Group Nordic
I år har vi rekordantal vd:ar med i studien vilket ger oss ett starkt underlag att analysera årets resultat. VD Barometern är en årlig undersökning av svenska vd:ars fokus och syn på viktiga frågor om företagandet. Syftet är att VD Barometern ska hjälpa oss bygga kunskap om hur vd:ar i Sverige ser på sig själva, sin affär, sin styrelse och organisation i stort. Efter pandemin har marknadskrafterna påverkats och det vi ser är att bolagen har påbörjat sin resa att anpassa sig.

VD-index är fortsatt oförändrat

VD-index har stabiliserats sedan den stora nedgången 2021, men ligger fortsatt på en lägre nivå än innan pandemin.
Läs mer

Orosmoln som tynger vd:n

Det ekonomiska läget har en stor inverkan på bolagen och vd:ars arbete. Den oro kring tillgång på kompetent arbetskraft som syntes redan förra året är ett fortsatt orosmoln.
Läs mer

Högt betyg för samarbete mellan vd och styrelse

Även i år betygsätter vd:arna samarbetet med styrelsen högt.
Läs mer

Kundfokus och lönsamhet i fokus

Kundfokus och lönsamhet är vd:ars främsta fokusområden, oavsett bolagsstorlek.
Läs mer

KOMMENTARER VD-BAROMETERN


Håkan Broman
vd för Styrelseakademien
Behovet av framsynthet ökar i styrelsearbetet, dvs förmågan att kunna navigera strategiskt i ett landskap under snabbare förändring.

 


Mattias Nordqvist
professor i Business Administration,
Handelshögskolan i Stockholm
Det är mycket positivt att många vd:ar söker samarbete med landets universitet och högskolor för att angripa denna utmaning – och även problem med att hitta kompetent arbetskraft. Det är bra med ökat samarbete mellan olika aktörer i samhället för att ta sig an en situation som vi sannolikt bäst bemöter gemensamt. Ett fokus på den här typen av samarbete kan till och med bli en konkurrensfördel för svenska företag.”
Fotograf: Juliana Wiklund

 


Fredrik Kärrholm
(M) riksdagsledamot i
Sveriges Riksdag och ledamot i
Polismyndighetens insynsråd
Jag noterar att de frågor som Sveriges vd:ar i “VD-barometern” tycker är viktigast speglar de områden vi nu har fokus på i politiken. Frågor som organiserad brottslighet, energiförsörjning, integration och utbildning är avgörande för vår nation. Det är ett styrkebesked att regeringen och näringslivets ledare är synkroniserade.
Att säkerställa förutsägbara och bättre förutsättningar för företag måste vara en hörnsten i politiken, därför är VD-barometern betydelsefull att ta del av. Företagen är grunden till vårt välstånd.
Resultat 2024